03.6660.9990

THIẾT KẾ XÂY DỰNG

THIET KE XAY DUNG, CÁC BƯỚC THIẾT KẾ XÂY DỰNG CƠ BẢN ÁP DỤNG CHO NHÀ PHỐ, BIỆT THỰ, VILLAR, NHÀ CẤP 4, NHÀ XƯỞNG…/

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, THIẾT KẾ, SẢN XUẤT NỘI THẤT BABON

Trụ sở văn phòng :

Nhà sản xuất nội thất : 29 Đường Bùi Công Trừng, Âp 1, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Tphcm.

Mã số thuế :

Liên hệ : 0968 680 268

Email : babon.hcm@gmail.com

Webside : https://babon.vn

THIET KE XAY DUNG ( thiết kế xây dựng ) bao gồm các bước : Thiết kế sơ bộ (trong trường hợp dự án cần lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi), thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các bước thiết kế khác (nếu có) theo thông lệ do chủ đầu tư dự án quyết định.

Mỗi công trình, dự án xây dựng là mỗi phương án khác nhau, mỗi địa lý, môi trường, ý tưởng, và mức đầu tư khác nhau. Mỗi công trình và dự án đều là mỗi bản THIET KE XAY DUNG ( thiết kế xây dựng ) khác nhau, để thiết kế được chuẩn và đúng pháp lý, đơn vị thiết kế cần phải có kinh nghiệm và đầu tư.

Thiết kế xây dựng

 

Sau khi thực hiện các bước thiết kế và hoàn tất bản vẽ xây dựng xong thì đơn vị thiết kế và chủ đầu tư sẽ trình lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt thiết kế và các dự toán của công trình.

Thiết kế xây dựng 01

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây viết là Nghị định 63/2018/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết là Nghị định 46/2015/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư.

Trách nhiệm giám sát, quản lý chất lượng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ( chia sẽ cho các đơn vị nhận thầu xây dựng, và quý khách hàng thoi dõi )/

 1. Đối với công trình được đầu tư xây dựng không áp dụng loại hợp đồng BT
 2. a) Kiểm tra yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và kiểm tra kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu của dự án (nếu có) trong bước thực hiện dự án trước khi doanh nghiệp dự án phê duyệt theo quy định trong hợp đồng dự án;
 3. b) Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng của nhà đầu tư và các nhà thầu tham gia thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định trong hợp đồng dự án. Khi thực hiện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức lập, phê duyệt đề cương kiểm tra bao gồm phạm vi kiểm tra, nội dung kiểm tra, tần suất kiểm tra và các yêu cầu khác phù hợp với công việc cần thực hiện;
 4. c) Đề nghị nhà đầu tư yêu cầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng thay thế nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu năng lực theo quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và quy định của pháp luật về xây dựng;
 5. d) Đề nghị nhà đầu tư tạm dừng hoặc đình chỉ thi công xây dựng công trình khi phát hiện có sự cố gây mất an toàn công trình, có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, môi trường ảnh hưởng đến tính mạng, an toàn cộng đồng, an toàn công trình lân cận và yêu cầu nhà thầu tổ chức khắc phục trước khi tiếp tục thi công xây dựng công trình;

đ) Tổ chức kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và toàn bộ công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng hoặc khi được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức lựa chọn và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kiểm định theo quy định của pháp luật về đấu thầu; kiểm tra việc thực hiện kiểm định theo quy định. Trình tự kiểm định, đề cương kiểm định được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng;

 1. e) Kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định 46/2015/NĐ-CPvà quy định trong hợp đồng dự án;
 2. g) Tổ chức kiểm định chất lượng công trình làm cơ sở chuyển giao theo quy định trong hợp đồng dự án đối với loại hợp đồng BOT, BLT khi kết thúc thời gian kinh doanh hoặc thuê dịch vụ;
 3. h) Phối hợp với nhà đầu tư lập hồ sơ bàn giao công trình;
 4. i) Kiểm tra việc tổ chức thực hiện bảo hành, bảo trì công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và quy định trong hợp đồng dự án.
 5. Đối với công trình được đầu tư xây dựng theo loại hợp đồng BT
 6. a) Thực hiện các quy định tại điểm a, đ, h khoản 2 Điều này;
 7. b) Giao đơn vị quản lý dự án hoặc ban quản lý dự án theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định 63/2018/NĐ-CPhoặc thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

Trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhà đầu tư tổ chức thực hiện một số nội dung quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Nội dung công việc giao cho nhà đầu tư thực hiện được lập trên cơ sở thỏa thuận giữa nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng không bao gồm các nội dung quy định tại điểm b, d, e, h, n, o khoản 1 Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

 1. c) Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công xây dựng công trình khi phát hiện có sự cố gây mất an toàn công trình, có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, môi trường ảnh hưởng đến tính mạng, an toàn cộng đồng, an toàn công trình lân cận và yêu cầu nhà thầu tổ chức khắc phục trước khi tiếp tục thi công.

Đơn vị THIET KE XAY DUNG ( thiết kế xây dựng ) phải đảm bảo các yêu cầu chung sau :

Phù hợp với quy hoạch xây dựng, cảnh quan, điều kiện tự nhiên và các quy định về kiến trúc; dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt;

Phù hợp với thiết kế công nghệ trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình có thiết kế công nghệ;

Nển móng công trình phải bảo đảm bền vững, không bị lún nứt, biến dạng quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình, các công trình lân cận;

Nội dung thiết kế xây dựng công trình phải phù hợp với yêu cầu của từng bước thiết kế, thoả mãn yêu cầu về chức năng sử dụng; bảo đảm mỹ quan, giá thành hợp lý;

An toàn, tiết kiệm, phù hợp với quy chuấn, tiêu chuấn xây dựng được áp dụng; các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và những tiêu chuẩn liên quan; đối với những công trình công cộng phái bảo đảm thiết kê theo tiêu chuẩn cho người tàn tật;

Đồng bộ trong từng công trình, đáp ứng yêu cầu vận hành, sử dụng công trình; đồng bộ với các công trình liên quan.

Ngoài ra,

Kiến trúc công trình phải phù hợp với phong tục, tập quán và vãn hoá, xã hội cúa từng vùng, từng địa phương;

An toàn cho người khi xảy ra sự cố; điểu kiện an toàn, thuận lợi, hiệu quá cho hoạt động chữa cháy, cứu nạn; báo đám khoảng cách giữa các công trình, sứ dụng các vật liệu, trang thiết bị chống cháy để hạn chế tác hại của dám cháy đối với các công trình lân cận và môi trường xung quanh;

Các điểu kiện tiện nghi, vệ sinh, sức khoẻ cho người sử dụng;

Khai thác tối đa thuận lợi và hạn chế bất lợi của thiên nhiên nhằm bảo đám tiết kiệm nãng lượng.

Trình tự chi tiết các bước thiết kế công trình xây dựng

Các bước khi bắt đầu tiếp nhận THIET KE XAY DUNG ( thiết kế xây dựng )  của 1 dự án, công trình dân dụng.

Bước 1 : Tiếp nhận yêu cầu thông tin từ chủ đầu tư.

Bước 2 : Lập phương án thiết kế cơ sở, triển khai bố trí mặt bằng kiến trúc.

Bước 3 : Hiệu chỉnh phương án theo yêu cầu từ phía chủ đầu tư & ký kết hợp đồng thiết kế.

Bước 4 : Lập phương án thiết kế 3D, nội ngoại thất. Điều chỉnh phương án thiết kế theo yêu cầu từ phía chủ đầu tư.

Bước 5 : Triển khai hồ sơ chi tiết kỹ thuật, kết cấu, điện nước, PCCC,…

Bước 6 : Trình khách hàng ký duyệt và bàn giao bản vẽ thiết kế.

BABON – Đơn vi tư vấn thiết kế & nội thất công trình công nghiệp , dân dụng với hơn 10 năm kinh nghiệm. Cùng dàn đội ngũ thiết kế, kiến trúc sư, kỹ thuật giàu kinh nghiệm, chúng tôi tự tin sẽ mang đến cho quý khách những công trình mang tính thời đại, bền chắc cùng hiệu quả kinh tế tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *